1.ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolevad NOPi e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad NOPi e-poest ostmisel internetiaadressilt https://www.nop.ee/e-pood-klienditeenindus/muugitingimused. Kauba müüja on NOP OÜ (edaspidi: müüja), aadress Köleri 1 Tallinn 10150, registrikood 11430471, tel 6032270, e-posti aadress hei@nop.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel NOPi e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.nop.ee/e-pood-klienditeenindus/muugitingimused. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2.TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.Tellimuste esitamiseks NOPi e-poes ei pea end kliendina sisse logima.

2.2.Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.3.Osturkorvis broneeritakse iga kaup eraldi 60 minutiks.

2.4.Alkoholi müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased. Kliendi vanust kontrollitakse alkoholi sisaldava kauba üleandmisel ning müüja võib keelduda sellise kauba üleandmisest, kui klient ei suuda kauba vastuvõtmisel oma vanust tõestada.

2.5.Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha. Ettetellitavate toodete puhul ka aja.

2.6.Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.7.Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

2.8.Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.9.Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

2.10.Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

3.KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1.Kõik NOPi e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2.Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – erinevate pangalinkide kaudu Maksekeskus AS keskkonnas . Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.3. Kulleri kohaletoimetamistasu on 4,90 Tallinna piires ja 6,50  Tallinna lähiümbruses, üle 60 € tellimiste puhul ei rakendu kullerteenuse tasu.

4.KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1. Kaupa saab tellida Tallinnasse, Viimsisse, Peetrisse, Maardusse ja kohaletoimetamine toimub kulleriga.

4.1.2. Hommikul kuni kella 11ni edastatud kaup jõuab teieni samal päeval. Pärast kl 11st esitatud tellimused jõuavad teieni järgmisel päeval. Pühapäeval ja riigipühadel kaupade üleandmist ei toimu.

4.1.3. Kliendile väljastatakse kaubad isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta kauba väljastamata.

4.1.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.

4.1.5. Alkohoolseid jooke sisaldavate tellimuste puhul toimub kauba kättesaamine ainult ajavahemikus kell 10.00-22.00 ning kaup antakse üle ainult täisealisele isikule. Kauba vastuvõtja kohustub vanuse tuvastamiseks esitama isikut tõendava dokumendi. Kui klient dokumenti ei esita või kui klient on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud kaup üle andmata.

4.1.6. Kuller toob kauba teie etteantud aadressil, võttes teiega enne telefoni teel ühendust ja leppides kokku täpse kohaletoimetamise aja.

4.1.7. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaupa kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile üle anda ebaõnnestuvad, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning tagastab kliendile ostusumma, mitte tagastades kohaletoimetamise tasu, hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.2.Kauba kontroll

4.2.1.Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata ja hoiustama ettenähtud tingimustel.

4.5.2.Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras, tuleb sellest koheselt teavitada NOPi e-posti teel hei@nop.ee.

4.2.3.Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5.ANDMETE KASUTAMINE

5.1. Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

5.2. Müüjal on õigus töödelda sellised andmeid: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; kauba kohaletoimetamise aadress;  pangakonto number; kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); klienditoe andmed.

5.3. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.31.Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

5.3.2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

5.3.3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

5.3.4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

5.3.5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

5.4. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

5.5. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

5.5.1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

5.5.2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

5.5.3. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

5.6. Turvalisus, andmetele ligipääs ja haldamine.

5.6.1. Isikuandmeid hoitakse Maksekeskus AS serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

5.6.2. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

5.6.3. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

5.6.4. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

5.6.5. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

5.6.6. Isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, kliendil on õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti (info@nop.ee) teel.

5.6.7. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. NOPi veebipoes on ostud ilma kliendikontota, ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.

5.6.8. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.6.9. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

5.6.10 Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

5.6.11. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

5.7. Vaidluste lahendamine. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@nop.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

6.KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1.E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2.E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

6.2.1.seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;

6.2.2.püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;

6.2.3.esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

6.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

6.3.Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4.Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse Kaubamaja veebilehe www.nop.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

7.KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

7.1.Kliendil on lepingust taganeda 3 kalendripäeva jooksul, juhul kui ilmneb, et kaup oli riknenud, alates kauba kättesaamisest.

7.2. Tooteid saate tagastada koheselt kullerile, NOP’i (aadressil Köleri 1, Tallinn 10150) või teavitades NOPi ja paludes kulleril järele tulla. Juhul kui kuller peab eraldi järele tulema tagastatavale kaubale, tasub kullerteenuse eest klient. Raha tagastatakse kliendi kontole nii kiiresti kui saab, aga hiljemalt 14 päeva jooksul.

7.3. Tagastada saab tooteid, mis on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis.

7.4. Tagastamiseks on vajalik täita toodete tagastamise avaldus, mis asub siin.

7.5.Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

8.VASTUTUS

8.1. Müüja vastutab ostetud kvaliteetse kauba tarnimise eest.

8.2. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.3.Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.